Termin składania wniosków o alimenty

 

Termin składania wniosków o alimenty na podstawie tytułu wykonawczego
w przypadku bezskuteczności egzekucji na okres
od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2010 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2010 r. ..CZYTAJ WIECEJ->

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny

na nowy okres 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r.


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2010 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2010 r. ...CZYTAJ DALEJ ->

Straż gminna kontroluje budowy

 

STRAŻ GMINNA KONTROLUJE BUDOWY!
piątek, 09 lipca 2010 08:32

Realizując art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Gminna w Dobrej prowadzi systematyczne kontrole obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu budowy. Zgodnie z ww. Ustawą obowiązek taki na terenie budowy należy do wykonawcy robót (kierownika budowy, gdy przejął on teren budowy od wykonawcy). W budownictwie jednorodzinnym, gdzie w większości domy wznoszone są w systemie tzw. gospodarczym obowiązek taki spoczywa na właścicielu budowy. Odpady komunalne należą do innej kategorii odpadów i nie mogą być mieszane z odpadami budowlanymi, które z reguły wywożone są z budowy z częstotliwością kilkumiesięczną.. CZYTAJ WIECEJ->

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dobra

NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCII PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRA !
piątek, 09 lipca 2010 08:31

Właśnie weszła w życie Uchwała nr XXXV/523/10 Rady Gminy Dobra z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra. Regulamin ten jest aktem prawa miejscowego i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dobra. W zakresie gospodarki odpadami stanowi on między innymi: